NEWS

 

Mining History of the Shetland Islands

 


 

Koppar vid Östersjökusten

 

Föredrag presenterade vid ett seminarium på Jernkontoret den 24 mars 2006

Editor: Kenneth Awebro

Articles by: Helene Ermerud, Maria Kangur & Michael Olausson, Lena Berg Nilsson & Ola Nilsson, Kenneth Awebro and Billie Matthis

Jernkontorets Bergshistoriska Utskott, H 76. Stockholm 2006

ISSN 1101-5284
ISRN JK-BHIST-H-76--SE

 


 

I Gruva och Grav - Metallhantering från bronsålder till nyare tid

 

Redaktion: Lena Berg, Helena Forshell & Anders Söderberg

Artiklar av: Helena Forshell, Eva Weiler, Anders Söderberg, Eva Skyllberg & Jonan Anund, Henrik ågren, Bob Engelbertsson, Kenneth Awebro och Jörgen Langhof

Kompendiet ”I gruva och grav…” är tänkt som en inspiration för studenter i arkeologi och historia på C- eller D-nivå med förhoppningen om att fler studenter fördjupar sig i hur malm- och metallhantering haft en kulturdrivande roll i samhället. Kompendiet har tillkommit för att lättillgängligt belysa några av alla de aspekter som ryms inom ämnet ”metallhantering”. Det skall inte ses som en heltäckande översikt över forskningen utan som smakprov från olika tidsperioder. Gemensamt för artiklarna i ”I gruva och grav…” är att de, förutom att ge en introduktion till olika ämnen inom metallhanteringen, vill visa på några av de frågor och forskningsämnen som skulle vara intressanta för ytterligare studier.

Jernkontoret. Stockholm 2003

ISBN 91-974131-3-5

Download in PDF-format: gruvagrav.pdf