FORSKNINGSPROJEKT INOM KOMMITTÉN

 

Gruvor och Bruk i Barentsområdet - Kenneth Awebro

Tidig bergmalmsbrytning i Sverige - Lena Berg Nilsson

Spår av tidig bronshantering på Hellerö - Lena Holmqvist

Koboltmalmbrytning i Sverige under 17- och 1800-talen - Jörgen Langhof

Klorerande rostning - Dag Noréus

Södermanlands medeltida bergsbruk - Eva Skyllberg

Tidigare forskningsprojekt inom kommittén:

Medeltida bronsgjutning, hantverk och hantverkare - Johan Anund

Metallhantverk och handelskontakter under folkvandringstid - Michael Olausson

Metallstandard och massproduktion under bronsålder - Eva Weiler/Helena Forshell


 

Medeltida bronsgjutning, hantverk och hantverkare - Johan Anund

Anund, J. Carlsson, R. Roslund-Forenius, Y. 1996. En bortglömd medeltida stadsdel i Uppsala: arkeologiska bidrag till den äldsta historien i området mellan åsen och Fyrisån. Uppland.
Anund, J. 1996. Medeltida bronsgjutning - teknik och hantverkare i ljuset av arkeologiska fynd. Icke-järnmetaller. Malmfyndigheter och metallurgi, Föredrag från symposium på Jernkontoret den 16 mars 1995. Jernkontorets Berghistoriska Utskott H 64.
Anund, J. 1996. Gjutanläggning för kyrkklocka, Rapport, Arkeologisk undersökning 1994 och 1995, Uppland, Vendels socken, Vendels kyrkas mark (Vendel1:1). Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.
Anund, J. 1997. Urban Archaeology in Uppsala. Lübecker Kolloquium zur Stadarchäologie im Hanseraum. Stand, Aufgabe und Perspektiven. Mürenberg, D. (red). Lübeck.
Anund, J. 1997. The bronze industry of medieval Scandinavia - the evidence and the social position of the urban craftsman. Material culture in medieval Europe. Medival Europe 1997 Brügge. I A P Rapporten 7.
Anund, J. Duczko, W. Göthberg, H. Price, N. Wikborg, J. 1998. Gamla Uppsala centralplats och omland. Arkeologisk förundersökning på ostkustbanan 1996-97. Gamla Uppsalaprojektet. UV Uppsala, rapport 1997:26. Riksantikvarieämbetet.
Anund, J. 1998. Det medeltida Arboga - stadsplan och arkeologi. Sturetidens monetära system. Pant eller penningar som information i köpstaden Arboga. Franzén, B. (red). Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in economic history 29.
Anund, J. 1998. Mångsysslare, småstäder och klassresor. Nordens bronshantverk som exempel på möjligheter inom socialarkeologin. META nr 4 1998.
Carlsson, R. Anund, J. 1998. Vågtorget. En arkeologisk undersökning 1994 av lämningar från det förindustriella Köping. UV Uppsala Rapport 1997:51. Riksantikvarieämbetet.
Skyllberg, E. Anund, J. 2003. I feodala och urbana kontexter; metallhanteringen ca 1000-1600 e. Kr. I gruva och grav. Metallhantering från bronsålder till nyare tid. Berg, L. Forshell, H. Söderberg, A. (red). Stockholm.
Anund, J. (in print). Trade in Uppsala c 1100-1700. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II: Der Handel. Lübeck.
Anund, J. (in print). Enciclopedia dellíarte Medievale. Enciclopedia Italiana. Uppsala.

Gruvor och Bruk i Barentsområdet - Kenneth Awebro

Awebro, K. 1996. Kampen om Lappmarkens rikedomar under 1700-talet. Icke-Järnmetaller Malmfyndigheter och metallurgi. Föredrag från symposium på Jernkontoret den 16 mars 1995. Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 64.
Awebro, K. 1997. Abraham Reenstierna och Jacob Reenstierna. Artiklar i Svenskt Biografiskt Lexicon.
Awebro, K. 1997. Early mining in the north of Sweden. Polhem 1997/3.
Awebro, K. 1997. En bruksrörelse i Tornedalen under 1600-talet. Grannar emellan. Riksarkivets årsbok 1997. Jyväskylä.
Awebro, K. 1998. Ett perspektiv på den tidiga gruvhanteringen i Norrland. Kobber i Det Nordenfjeldske Bergamt. Med foredrag fra seminariet "Hamskiftet for norske kobberverk på 1880-tallet", holdt i Holtålen kommune 4. -6. september 1997. Espelund, A. (red). Trondheim.
Awebro, K. 1999. AB Isfjorden och fosforitbrytningen vid Kap Thordsen på Svalbard sommaren 1872. Arktisk gruvdrift. Teknik, vetenskap och historia i norr. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott. H 69. Stockholm.
Awebro, K. 1999. Vetenskapen, storpolitiken och naturresurserna. The Centennial of Salomon August Andrée's North Pole Expedition: Proceedings of a Conference on S.A. Andrée and the Agenda for Social Science Research in the Polar Regions. Bidrag till Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Historia, No. 29. Wråkberg U. (ed.), Stockholm.
Awebro, K. 2000. Bergkristall i Nasafjällsområdet. Från Nasafjäll till Olden. Subarktisk gruvhantering med fokus på Västerbottensfjällen. Föredrag från symposium i Luleå den 31 mars 2000. Awebro, K. Klang, L. (red) Jernkontorets Bergshistoriska Utskott. H 70. Stockholm.
Awebro, K. 2001. Jakten på malmen i fjällvärlden. Populär Arkeologi 2001/1.
Awebro, K. 2001. Gruvfolk från Sala letade silver i Lappland. Sala Allehanda 2001-06-22.
Awebro, K. Klang, L. 2002. Subarctic mining history in the Barents region - an important area for crossover scientific research. Subarctic Mining II. Papers presented at a symposium in Luleå, June 15th 2001. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott. H 72.
Awebro, K. 2002. Egidius Otto och Nasafjälls silvergruvor - planer på att återuppta driften efter förstörelsen 1659. Extended summary. Subarctic Mining II. Papers presented at a symposium in Luleå, June 15th 2001. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott. H 72.
Awebro, K. 2003. Bergshantering i norr - några perspektiv. I gruva och grav. Metallhantering från bronsålder till nyare tid. Berg, L. Forshell, H. Söderberg, A. (red). Stockholm.
Awebro, K. 2004. Den långa vägen till Sveagruvan 1917 - en svensk satsning och en internationell bakgrund. Arktisk gruvdrift II. Teknik, vetenskap och historia i norr. Föredrag presenterade vid ett seminarium på Kungl. Vetenskapsakademien den 6 maj 2000. Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 74. Stockholm 2004.
Awebro, K. 2004. Arbetskonflikter vid Sveagruvan. Kulturvern ved bergverk 2004. Rapport fra et nasjonalt seminar i Fauske. Kongsberg 2004.
Awebro, K. 2005. Raggisvaara - en okänd gruva nära Torneträsk. Vildmark i norr. Till fjälls 2003-2004. Svenska Fjällklubbens årsbok 2003-2004. Stockholm 2005.
Awebro, K. 2006. Larums kopparbruk under 1600-talet - och några perspektiv. Koppar vid Östersjökusten Awebro, K. (red). Jernkontorets bergshistoriska utskott, H 76. Stockholm.
Medverkade i Jokkmokk Natur och kultur genom tiderna. Luleå 1999.

Tidig bergmalmsbrytning i Sverige - Lena Berg Nilsson

Detta projekt är knutet till ett avhandlingsämne i allmän arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet. Avhandlingen; Ur den understa jordens innanmäte – äldre svensk gruvhantering från Roms fall till Vasatid är en studie av svensk bergmalmsbrytning från yngre järnålder till 1500-talet. Det övergripande syftet med avhandlingen är att genom de arkeologiska lämningarna belysa den tidiga protoindustriella hantering som bergmalmsbrytningen i Sverige utgjorde. Den övergripande analysen omfattar samtliga gruvor och berg som kan beläggas till denna tidsperiod men specialstudier är riktade mot Norbergs bergslag, Garpenberg och Östra Silvberg.

Se: Projektbeskrivning

Berg, L. 1999. Östra Silvberget. Atlas över Sveriges bergslag. Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H 109. Stockholm.
Berg, L. 2001. Fältstudier av gruvmiljöer kring östra Silvberg i Dalarna. Arkivrapport. RAÄ Dnr 321-03257-2001.
Berg, L. 2001. Det ”osynligas” betydelse - översiktliga resultat från en fältstudie av gruvområden vid Östra Silvberg i Dalarna. Blick för Bergslagen 2001. UV Bergslagens årsbok. Karlenby, L. (red).
Berg, L. 2002. Early phases of subarctic ore-mining - from prehistory to history. Subarctic mining II - översikter och fördjupningsstudier. Föredrag från symposium i Luleå den 15 juni 2001 om den subarktiska gruvdriftens historia i Barentsområdet. Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H. Awebro, K. Klang, L. (red).
Berg, L. 2003. Östra Silvberget och det medeltida kolonisationsförloppet. Bebyggelsehistorisk tidskrift 43 2002. Magnusson, G. (red).
Berg, L. 2004. Svensk gruvarkeologi i ett europeiskt tidsperspektiv. Aktuell Arkeologi VIII. SAR, Stockholm archaeological reports nr 42. von Hackwitz, K. & Werner, T. (red). Stockholm.
Berg, L. (manus). Early Swedish Mining. Föredrag presenterade vid konferensen Nora – Norberg, 700 years of Iron Production, 18-22 augusti 2003.
Berg Nilsson, L. Nilsson, O. 2006. Hålrum och hyttslagg - källor till det medeltida bergsbruket i Tjust. Koppar vid Östersjökusten Awebro, K. (red). Jernkontorets bergshistoriska utskott, H 76. Stockholm.

Metallhantverk och handelskontakter under folkvandringstid - Michael Olausson

Kangur, M. Olausson, M. 2006. Metallhantverk och handelskontakter under folkvandringstid med Tjusts borgar i fokus. Koppar vid Östersjökusten Awebro, K. (red). Jernkontorets bergshistoriska utskott, H 76. Stockholm.

Spår av tidig bronshantering på Hellerö - Lena Holmqvist Olausson

Janzon, G. Noréus, D. 1996. Metoder att spåra förhistorisk kopparhantering. Exempel från Helleröprojektet (Småland). Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H. H 64.
Ermerud, H. 2004. Bronsålder i Hellerö: Lokalisering av en bronsåldersboplats i Tjust med hjälp av fosfatanalys. C/D-uppsats. AFL. Sthlms universitet. Stockholm
Ermerud, H. 2005. Begränsad arkeologisk undersökning. Hellerö Skärvstenshög RAÄ 8 samt Gropkeramisk boplats V om RAÄ 296 & RAÄ 7. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 1. Sthlms universitet. Stockholm.
Ermerud, H. 2006. Arkeologisk provundersökning. Hellerö. Provschakt S om RAÄ 17 samt N och NO om RAÄ 265. Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet 7. Sthlms universitet. Stockholm.
Ermerud, H. 2006. Hellerö - 25 år av arkeologisk forskning. Koppar vid Östersjökusten Awebro, K. (red). Jernkontorets bergshistoriska utskott, H 76. Stockholm.

Koboltmalmbrytning i Sverige under 1700- och 1800-talen - Jörgen Langhof

Langhof, J. 2000. Peter Christopher Cederbaum - industriman och mineralsamlare i 1700-talets Sverige.
Langhof, J. 2001. Samuel Schröderstierna. Svenskt Biografiskt Lexikon.
Langhof, J. 2002. Nils Gabriel Sefström. Svenskt Biografiskt lexikon.
Langhof, J. 2003. Koboltmalmbrytning och koboltframställning i Sverige under 1700- och 1800-talen. I gruva och grav. Metallhantering från bronsålder till nyare tid. Berg, L. Forshell, H. Söderberg, A. (red). Stockholm.
Langhof, J. 2004. Anton Sjögren. Svenskt Biografiskt Lexikon.
Langhof, J. 2013. Knut Styffe. Svenskt Biografiskt Lexikon.
Langhof, J. 2014. Karl Sundberg. Svenskt Biografiskt Lexikon.
Langhof, J. 2014. Herman Sundholm. Svenskt Biografiskt Lexikon.
Langhof, J. 2015. Anton Sjögren och Hugo V. Tiberg - två smålänningar i den värmländska förskingringen. Värmland förr och nu.

Klorerande rostning - Dag Noreus

Noréus, D. 1997. Bronssmälta i Mönsterås. Användning av en klorerande rostningsprocess i en vikingatida kopparutvinning. Till Gunborg. Arkeologiska samtal. Stockholm Archaeological Reports Nr 33. Stockholm.
Noréus, D. 2001. Modern kopparmetod tillämpad redan under bronsåldern? Populär Arkeologi 2001/1. Gustafsson, I. (red). Luleå.

Södermanlands medeltida bergsbruk - Eva Skyllberg

Skyllberg, E. 1993. Medeltida bergshantering i Södermanland och östergötland. Från etableringsfas till bruksbildning. Pågående avhandlingsarbeten vid den Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, VT 1993. Stockholm Archaeological Reports nr 26. Stockholm.
Skyllberg, E. 1994. Bergshantering i Södermanland under medeltid - en feodal angelägenhet? Aktuell Arkeologi IV. Stockholm Archaeological Reports nr 29. Stockholm.
Skyllberg, E. 1995. Tuna bergslag. Atlas över Sveriges bergslag. Jernkontorets Bergshistoriska utskott, serie H 102. Stockholm.
Skyllberg, E. 1995. Rapport. Arkeologisk delundersökning och kartering av det medeltida hyttområdet "Kalkbrohyttan", RAÄ 298, åkers sn, Södermanland. Riksantikvarieämbetet, Fornminnesavdelningen, Enheten för arkeologisk dokumentation.
Skyllberg, E. Nilsson, M-L. 1996. Storberget gruvområde. Inventering och kartering. Storberget. Fornlämning 165. Torsåkers socken. Hofors kommun. Länsmuseet Gävleborg.
Skyllberg, E. 1996. Tuna bergslag - en del av projektet "Atlas över Sveriges bergslag". Ickejärnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi. Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H 64. Stockholm.
Skyllberg, E. 1996. Södermanlands medeltida bergsbruk. Pågående avhandlingsarbeten vid Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, VT 1996. Stockholm Archaeological Reports nr 31. Stockholm.
Skyllberg, E. Pettersson Jensen, I-M.. (manus) Metallhantering och bergsbruk. Fornlämningar i Sverige. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen.
Skyllberg, E. 1997. Skinnskattebergs bergslag. Atlas över Sveriges bergslag. Jernkontorets Bergshistoriska utskott, serie H 105. Stockholm.
Skyllberg, E. 1998. Lerbäcks bergslag. Atlas över Sveriges bergslag. Jernkontorets Bergshistoriska utskott, serie H 106. Stockholm.
Skyllberg, E. 1998. Hyttor i Södermanland. Arkeologiska delundersökningar av medeltida Hyttområden i Tuna Bergslag och i området kring åkers Styckebruk. Stockholm Archaeological Reports. Field Studies, Nr 6. Stockholm.
Skyllberg, E. 2001. Södermanlands medeltida bergsbruk - en feodal angelägenhet. Sörmländska handlingar 50. Nyköping.
Skyllberg, E. Eriksson, L. 2002. Bergsbruket i Gryts, Gåsinge-Dillnäs och åkers socknar. Atlas över Sveriges bergslag. Jernkontorets Bergshistoriska utskott, serie H 2002.
Skyllberg, E. 2002. Näveberg - en sörmländsk bergslag. Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 43. Stockholm.
Skyllberg, E. Anund, J. 2003. I feodala och urbana kontexter; metallhanteringen ca 1000-1600 e. Kr. I gruva och grav. Metallhantering från bronsålder till nyare tid. Berg, L. Forshell, H. Söderberg, A. (red). Stockholm.

Metallstandard och massproduktion under bronsålder - Eva Weiler/Helena Forshell

Se: Helena Forshell; "Reuse of and no-use of Late Bronze Age bronze scrap"

Weiler, E. 1996. Metallstandard och massproduktion. Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och Metallurgi. Föredrag från symposium på Jernkontoret den 16 mars 1995. Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 64.
Weiler, E. 1996. Metal Standard during the Bronze Age. Lund Archaeological Review 2 (1996):17-30.
Weiler, E. 1997. Livlig skrotimport på bronsåldern. Forskning och Framsteg 3/1997:20-25.
Weiler, E. 1999. Bortom makteliten - Vänerområdets bronsålder: en idéinventering. Olausson, M (red). Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 25. Södertälje.
Weiler, E. 2003. Föremålstyper under bronsålder i Nordeuropa. I gruva och grav. Metallhantering från bronsålder till nyare tid. Berg, L. Forshell, H. Söderberg, A. (red). Stockholm.

- Helena Forshell

Forshell, H. 1982. Analys av sex gotiska fibulor från Kertsch ur en folkvandringstida samling på Historiska museet. C-uppsats, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Sthlms Univ.
Forshell, H. 1983. Bronser utomhus - ett konserveringsproblem. Armémuseum, rapport 1.
Forshell, H. 1984. Bronze cannon anlysis - alloy composition related to corrosion picture. Armémuseum, rapport 2.
Forshell, H. 1984. Bronze conservation project. The Xth congress of Iamam.
Forshell, H. 1986. Analys och rengöring av 6 gotiska fibulor från Kertsch. Laborativ arkeologi nr 1. Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.
Forshell, H. 1986. Chemical analysis of ancient bronze alloys. University of Stockholm, dept of Archaeology, Theses for masters degree.
Forshell, H. 1988. Elementanalyser och deras användbarhet - diskussion rörande 18 medeltida nordiska kyrkklockor Symposium på Statens historiska museum, Jernkontorets bergshistoriska utskott.
Forshell, H. 1989. Anmälan av The early history of metallurgy in Europe av R.F. Tylecote. 1987, Longman, London. Fornvännen 89:4. KVHAA.
Forshell, H. 1990. Bronzes. Composition protection. Armémuseum, rapport 4.
Forshell, H. 1992. The inception of copper mining in Falun. Relation between element composition in copper artifacts, mining and manufacturing technology and historic development with particular emphasis on copper from the Falu mine. Archaeological Research Laboratory, Stockholm University, Theses and Papers in Archaeology B:2.
Forshell, H. 1994. Kyrkans behov av koppar - motiv för brytning i Falun? Dalarnas hembygdsbok 64.
Forshell, H. 1994. Early Metallurgy in parts of Eurasia. Laborativ arkeologi 7 Stockholms universitet.
Awebro, K. Forshell, H. Hjärthner-Holdar, E. Janzon, G.O. Jensen, R. Noréus, D. 1995. In search of precious metals. Jernkontorets bergshistoriska utskott, H 56.
Forshell, H. 1996. Anmälan av Ancient Metallurgy in the USSR: the Early Metal Age av E.N. Chernykh 1992. Cambridge University Press. Fornvännen 96:1. KVHAA.
Forshell, H. 1996. Förhistorisk kopparutvinning. Icke-järnmetaller. Malmfyndigheter och metallurgi. Föredrag från symposium på Jernkontoret den 16 mars 1995. Jernkontorets Bergshistoriska Utskott H 64. H. Forshell (ed).
Forshell, H. 1999. Anmälan av Kobber i det nordenfjeldske bergamt av Arne Espelund, 1998, Trondheim. Fornvännen 99:2. KVHAA.
Forshell, H. 2001. Tillgång till metaller - källa till makt. Populär arkeologi 2001:4.
Forshell, H. 2003. Från prospektering till produktion ur arkeologisk synpunkt; metaller motor i människans materiella utveckling. I gruva och grav. Metallhantering från bronsålder till nyare tid. Berg, L. Forshell, H. Söderberg, A. (eds). Stockholm.
Forshell, H. 2003. Kemisk analys av metaller; en case study. I gruva och grav. Metallhantering från bronsålder till nyare tid. Berg, L. Forshell, H. Söderberg, A. (eds). Stockholm.

- Gunborg O. Janzon

Janzon, G. O. Noréus, D. 1996. Metoder att spåra förhistorisk kopparhantering. Exempel från Helleröprojektet (Småland). Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och Metallurgi. Föredrag från symposium på Jernkontoret den 16 mars 1995. Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 64.

- Anders Söderberg

Söderberg, A. 1996. Schmelzkugeln - Identifikation av en hantverksprocess. Fyndmaterial från Birka och Sigtuna. CD-uppsatser i Laborativ Arkeologi 95/96. Del 2. Stockholm.
Söderberg, A. Holmquist Olausson, L. 1997. On Bronzing Iron Objects - Archaeological Evidence of Weight-manufacture in Viking Age Scandinavia? Iskos 11. Proceedings of the VII Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology - Savonlinna, Finland, 7 - 11 September 1996. Edgren, T. (ed). Finska Fornminnesföreningen. Vammala.
Söderberg, A. 1997. Sigtunas smältkulor - spår av vikttillverkning? Populär Arkeologi 2:1997. Gustafsson, I. (ed). Luleå.
Söderberg, A. 2001. Scandinavian Iron Age and Early Medieval ceramic moulds - lost wax or not or both? Proceedings of the 1st International Workshop. Experimental and Educational aspects on Bronze Metallurgy, Wilhelminaoord 18 - 22 October 1999. Tulp, C. Meeks, N. Paardekooper, R. (ed). Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie. Leiden.
Meeks, N. Tulp, C. Söderberg, A. 2001. Precision lost wax casting. Proceedings of the 1st International Workshop. Experimental and Educational aspects on Bronze Metallurgy, Wilhelminaoord 18 - 22 October 1999. Tulp, C. Meeks, N. Paardekooper, R. (ed). Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie. Leiden.
Söderberg, A. 2002. Metalliska spår efter gjuteriverksamhet - en skiss till en arkeologisk fältmetod. Fornvännen 97 (4/2002). Trotzig, C.G. Lamm, J.P. Tegnér, G. Rundquist, M. (ed). KVHAA. Stockholm.
Söderberg, A. (in press). Om två metallurgiska processer knutna till vikingatida ekonomi. I kommande antologi. Tesch, S. (ed). Sigtuna Museer. Sigtuna.
Söderberg, A. 2003. Järnålder till tidig medeltid; järnet som samhällsbildare, ädelmetaller som samhällskitt. I gruva och grav. Metallhantering från bronsålder till nyare tid. Berg, L. Forshell, H. Söderberg, A. (eds). Stockholm.
Söderberg, A. 2004. Metallurgic ceramics as a key to Viking Age workshop organisation. Jonas 14 - Journal of nordic archeological science. Lidén, K. (ed). Stockholm.